ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА

Много хора се страхуват от провеждане на лечение с химиотерапия, основно поради страничните ефекти, които могат да настъпят. Липсата на надеждна и актуална информация за химиотерапията може да ви подведе при вземането на правилното решение за вашето лечение.

През последните години сме свидетели на значителен напредък на лечението на онкологичните заболявания. Химиотерапията се развива в посока на подобряване на лекарствата и откриването на нови такива. Прилагат се съвременни схеми и комбинации на лечение. Използват се препарати за премедикация (лекарства, които намаляват страничните ефекти). Всичко това води до все по-добри резултати в лечението и по-малко и по-слаби странични ефекти от него.

Нашият екип формулира най-често задаваните от пациентите въпроси и заедно с д-р Росица Кръстева, медицински онколог, ви предлагаме информация, която ще ви помогне да разберете как работи химиотерапията, какви са ползите, какви могат да бъдат страничните ефекти и как да ги намалите.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХИМИОТЕРАПИЯТА?

Химиотерапията е съвременна, системна терапия и един от основните методи от комплексното лечение за всички стадии на злокачествени тумори.

При химиотерапията се използват антиракови лекарства (цитотоксини и цитостатици) за разрушаване на туморните клетки и потискане на тяхното делене. Съществуват много различни химиотерапевтични лекарства, като някои от тях се прилагат самостоятелно, а други в комбинация (комбинирана химиотерапия).

Химиотерапията се прилага в различни случаи и целта може да е пълно излекуване на пациента, облекчаване на състоянието и клиничната симптоматика, предотвратяване на разрастването на тумора или неговото метастазиране.

При рака на гърдата, химиотерапията се използва като част от комплексно лечение, което включва и други видове лечение като хирургична интервенция, лъчетерапия, хормонална терапия, таргетна терапия, имунотерапия или комбинация от тях.

В България химиотерапията се провежда в болнични условия по клинична пътека, финансирана от Националната здравноосигурителна каса.

Химиотерапията се предписва и прилага от лекар специалист - медицински онколог.

КАК ДЕЙСТВА ХИМИОТЕРАПИЯТА?

Действието на химиотерапевтичните медикаменти е фокусирано върху разрушаване и прекъсване на клетъчния цикъл или функционирането на клетките така, че те да загинат или да спрат да се размножават. Използват се два вида медикаменти: Цитотоксични медикаменти (водят до клетъчна смърт) и Цитостатични медикаменти (водят до стопиране на клетъчната пролиферация/клетъчно делене).

Цитотоксичните средства имат широко терапевтично приложение. Те унищожават бързоделящите се клетки. Освен злокачествените клетки, обаче, такива са и клетките на костния мозък, лигавицата на храносмилателния тракт и на космените фоликули. Това е причината за страничните ефекти след цитотоксичната химиотерапия, като интензивността им зависи от дозата и общото състояние на пациента. В повечето случаи тези нарушения претърпяват обратно развитие и пациентът се възстановява напълно.

Цитостатичните медикаменти се използват за намаляване нарастването на тумора, като често се използват в комбинация с цитотоксичните лекарства.

Много често се прилагат химиотерапевтични протоколи, при които се комбинират два или повече медикамента. Всеки от тях действа на различен етап в размножаването и функционирането на туморните клетки и по този начин се съчетават техните ефекти.

КОЙ РЕШАВА ДАЛИ ИМАТЕ НУЖДА ОТ ХИМИОТЕРАПИЯ И ОТ КАКВА?

Препоръката за химиотерапия, вида и кога да се приложи се прави от т.нар. онкологична комисия при изготвяне на индивидуалния план за лечение на всеки пациент.

Видът на химиотерапевтичното лечение, което се прилага във вашия случай, зависи от много неща - мястото в тялото, от което е започнало заболяването, вида на вашия тумор с всички негови характеристики, стадия, в който се намирате.

КАКВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ХИМИОТЕРАПИЯТА СПОРЕД МОМЕНТА НА ПРИЛАГАНЕ?

Предоперативна/ Неоадювантна химиотерапия

В някои случаи лечение с химиотерапия може да бъде назначено преди операция на гърдата - най-често при големи тумори или такива, които са с особени биологични характеристики. В този случай терапията най-често се прилага с цел намаляване размера на тумора, за да се направи в последствие органосъхраняваща операция, вместо мастектомия. В някои от случаите е възможно туморът напълно да изчезне в следствие на терапията. При някои малки тумори – напр. тройно негативните карциноми или HER- позитивните тумори предоперативната химиотерапия е задължителна, защото има многократно по-добър ефект и може да се постигне излекуване.

Следоперативна / Адювантна химиотерапия

Химиотерапия се прилага и след оперативната интервенция (дори и когато цялата гърда е била отстранена) и преди лъчетерапията, за да се намали рискът от рецидив или метастазиране. Целта е да бъдат унищожени дори единични туморни клетки (микрометастази), които е възможно да са останали в организма след операцията. Тези клетки са твърде малки, за да се видят на образно изследване или да бъдат регистрирани с лабораторни тестове.

При метастатичен рак на гърдата

При пациенти с далечни метастази (4 стадий) химиотерапия също може да бъде назначена, но не с цел намаляване на обема на операцията или намаляване на риска от рецидив и метастазиране, както е при 1, 2, или 3 стадий, а с цел да се контролира и поддържа броят на туморните клетки. Дори в случаите, когато не може да се постигне пълно излекуване, химиотерапията може да удължи живота на пациента.

Химиолъчетерапия

Възможна е смесена терапия, в която се прилага лечение с лекарство и облъчване на тумора.

ПОД КАКВА ФОРМА СЕ ПРИЛАГА ХИМИОТЕРАПИЯТА?

Химиотерапията може да се прилага по няколко различни начина, в зависимост от вида на онкологично заболяване и химиотерапевтичните лекарства, които са ви назначени.

Най-често тя се прилага чрез инжектиране във вената (интравенозно). Някои химиотерапевтични лекарства се прилагат на таблетки или капсули (перорално), а други се инжектират в мускул (интрамускулна инжекция) или точно под кожата (субкутанна инжекция).

КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ХИМИОТЕРАПИЯТА?

Схемата на лечение се определя в зависимост от вида на тумора, размера и до колко той се е разпространил в други части от вашето тяло. Обикновено лечението отнема няколко месеца (от 4 до 12).

Лечението с химиотерапия е циклично и онкологът определя колко курса са необходими във вашия конкретен случай и на какви интервали ще се провеждат (7 дни,15 дни, 21 дни, 28 дни или други, в зависимост от схемата на лечение). Престоят ви в болницата също се определя от спецификата на вливаните медикаменти.

Пациентите, които приемат таблетки или капсули (перорална химиотерапия) се подлагат на лечение отново по назначена от онколога схема и продължителност. Курсовете на лечение се правят с почивки помежду им, които могат да продължат от няколко дни до няколко седмици, за да може организмът да се възстанови преди следващия курс.

Продължителността и честотата на лечението с химиотерапия могат да бъдат променяни от медицинския онколог, в зависимост от отговора и страничните реакции, които се появяват в хода на лечението.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, КОГАТО ВИ Е НАЗНАЧЕНА ХИМИОТЕРАПИЯ?

При решение за прилагане на химиотерапия, следва да направите консултация с медицински онколог, който ще назначи терапията и ще ви разясни схемата за прилагането ѝ и страничните ефекти от лечението.

Възможно е лечението да наруши репродуктивните ви функции, затова е добре ако желаете да имате деца след края на лечението, да обсъдите с вашия онколог и специалист по асистирана репродукция вариантите за запазване /криоконсервация на яйцеклетка или ембрион/.

Ако ви предстои дълъг курс с химиотерапевтични лекарства, консултирайте се с вашия лекар за поставяне на хемопорт с цел предпазване на вените от увреждане.

Ако имате други заболявания, е нужно да уведомите лекуващия ви онколог, който ще ви изпрати на допълнителна консултация със съответния специалист.

Информирайте вашия лекар за всички лекарства и хранителни добавки, които употребявате. Като общо правило, химиотерапията не е пречка за употреба на лекарства за други заболявания (захарен диабет, хипертония, сърдечно заболяване, обезболяващи), но задължително трябва да се консултирате с лекаря си както за тези лекарства, така и за всеки друг, макар и на пръв поглед безобиден медикамент, който се налага или искате да приемете.

Ако решите да използвате предлаганите на пазара системи за запазване на косата, попитайте в болницата, в която се лекувате, дали се предлага такава услуга от външен доставчик. Имайте предвид, че разноските за нея не се поемат от НЗОК.

След като вашият онколог ви обясни целите на лечението, ще бъдете помолени да подпишете формуляр, в който да дадете вашето позволение (информирано съгласие) за прилагане на химиотерапия от болничния персонал. Никакво медицинско лечение не може да ви бъде приложено без вашето съгласие.

Преди да подпишете формуляра, трябва да ви бъде дадена пълна информация относно:

 • вида и линията на лечение, на което сте съветван да се подложите
 • предимствата и недостатъците на лечението
 • възможни алтернативни решения, които могат да бъдат приложени
 • значителни рискове или странични ефекти от лечението

Ако не разбирате, това което ви се казва, помолете да ви бъде обяснено повторно на по-разбираем език. Ако все още не разбирате напълно какво ви предстои, ние, от Една от 8, сме на разположение да ви помогнем.

КАК ПРОТИЧА ХИМИОТЕРАПИЯТА?

Прилагането на химиотерапия се осъществява под контрол на квалифициран лекуващ екип. При приемането ви за курс/вливане вашият лекуващ онколог ще снеме анамнеза, ще извърши физикален преглед, ще измери височината и телесното ви тегло (това ще помогне на лекаря да подготви точната доза химиотерапия) и ще направи оценка на кръвните ви показатели от направените лабораторни изследвания. Кръвни изследвания се правят обикновено в деня на химиотерапията, но съществува възможност да ги направите и предишния ден (в някои случаи до 7 дни преди провеждане на химиотерапията). Възможно е да се наложи да направите рентген, скенер, ехокардиография или друг тип изследвания.

В зависимост от резултатите от тестовете, лечебният план може да се нуждае от промяна. Понякога това може да се дължи на недостатъчно свиване на тумора или недостатъчно повлияване от химиотерапията. В тези случаи преминаването към други лекарства или схема на лечение може да бъде по-резултатно. Понякога вашето лечение може да изисква забавяне или отлагане, тъй като химиотерапевтичните лекарства спират нормалното функциониране на костния мозък. Забавянето на химиотерапията дава възможност на костния мозък да се възстанови преди прилагането на следващия курс от лекарства.

Ако има специално събитие, на което искате да присъствате, или ако искате да отидете на почивка, обсъдете възможността за промяна на деня за вливане. Вашият лекар ще прецени дали това е възможно.

Заредете се с търпение. Приемете, че целия ви ден ще бъде ангажиран в болницата с предварителните изследвания, срещата с лекаря и самата процедура.

Всички химиотерапевтични лекарства се приготвят специално за вас и може да се наложи да изчакате, докато бъдат подготвени от аптеката на болницата. Възползвайте се максимално от времето за изчакване, като си носите нещо за занимание - книга, вестник, кръстословица или друго, което ви доставя удоволствие, дори плетиво.

Вземете си вода и нещо за хапване, но не преяждайте в деня на химиотерапия. Обикновено след първото вливане човек се чувства сравнително добре. Много често страничните ефекти от химиотерапията се проявяват 24 часа след вливането. Попитайте лекаря си да ви предпише лекарства, които бихте могли да ползвате у дома с цел облекчаване на страничните ефекти след съответното вливане. По време на химиотерапия имунитетът ви може да спадне. За да не се разболеете от сезонни вируси (това може да влоши показателите ви и да отложи/забави лечението), използвайте лични предпазни средства и избягвайте срещите с много хора. Спазвайте висока лична хигиена.

Лечението с химиотерапия се провежда обичайно в структура за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой, т.нар. дневен стационар без хоспитализация. При нужда от последващо наблюдение е възможно по преценка на лекаря да останете в болничното отделение за няколко дни.

В стационара, или ако ви настанят в болнична стая, няма да сте сами. Там ще срещнете и други хора, които провеждат своето лечение. След даването на разрешението от вашия онколог за прилагането на химиотерапия, за вас ще се грижи специализирана медицинска сестра, която ще ви помага във всеки етап от процедурата. Тя ще ви подготви като ви постави абокат във вена на ръката /в случай че нямате порт/, ще направи премедикация по протокол, включващ и лекарства, потискащи гаденето и повръщането. След получаване на вашите химиотерапевтични лекарства от болничната аптека, тя ще има грижата да ви ги влее.

Самата вливка трае няколко часа (между два и три часа, но има случаи, в които може да отнеме и повече).

При използването на система за запазване на косата, времетраенето се увеличава, тъй като подготовката за нея започва преди включването на химиотерапия и продължава след нея.

КАКВИ СА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ХИМИОТЕРАПИЯТА И КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕТО ИМ?

Различните химиотерапевтични лекарства, наред със злокачествените клетки, увреждат и здравите бързо делящи се клетки, което води след себе си нежелани реакции и странични ефекти.

Важно е да запомните, че почти всички странични ефекти са само кратковременни и постепенно ще отслабнат или напълно ще изчезнат след приключване на химиотерапията.

Основните области от тялото, които могат да бъдат засегнати от химиотерапията, са тези с бързо делящи се клетки - като лигавицата на устата, храносмилателната система, кожата, косата /космените фоликули/ и костният мозък (спонгиозното вещество, което изпълва костите и произвежда нови кръвни клетки). Най-пълна информация относно страничните ефекти от химиотерапевтичното лечение могат да ви дадат вашия онколог или медицинската сестра в онкологичното отделение, тъй като те са хората, които знаят какви точно лекарства приемате. Ние, от Една от 8, също сме насреща за да споделим нашите познания и личен опит.

Въпреки че страничните ефекти на химиотерапията могат да бъдат неприятни, фокусирайте се върху преимуществата от лечението. При все това, ако намирате, че лечението или неговите странични ефекти влошават състоянието ви повече от очакваното, непременно кажете на лекаря си. Той би могъл да ви предпише лекарства, които да облекчат страничните ефекти от лечението. Ако се налага, той дори би могъл да направи промени в лечението ви.

Общо състояние

Докато сте подложени на химиотерапия и за известно време след това, можете да се почувствате много уморени (отпаднали) и да имате общо чувство на слабост. Важно е да си дадете време за почивка. Умората ще намалее постепенно, след като химиотерапията е приключила. Понякога това може да отнеме и повече време.

Общата отпадналост е най-вече отражение на влошаването на кръвните показатели. Химиотерапията може да намали броя на белите, червените кръвни клетки и на тромбоцитите, образувани от костния мозък, което ще се отрази на важни кръвни показатели. Кръвните показатели обикновено са на най-ниско ниво от 7-ия до 14-ия ден от химиотерапевтичното лечение, въпреки че това може да варира в зависимост от вида на химиотерапията.

Промяната на броя на белите кръвни клетки (левкоцитите) по време на курса очаквано може да падне значително и не бива да се безпокоите.

По преценка на вашия лекар могат да ви бъдат назначени медикаменти с цел повишаване на броя им. Тъй като левкоцитите играят съществена роля в борбата с инфекциите в човешкия организъм, е изключително важно да се пазите, като поддържате добра лична хигиена, използвате предпазни средства (маски, ръкавици), не контактувате със заразени хора и не се събирате с големи групи хора, особено в затворени пространства.

Ако нивото на червените кръвни клетки (еритроцитите) във вашата кръв е ниско, това ще се отрази на нивата ви на хемоглобин. Понижените нива на хемоглобин означават, че количеството кислород, което се пренася в организма ви е недостатъчно. В следствие можете да започнете да изпитвате странични ефекти като силна умора, летаргия, задъхване, замаяност, световъртеж, болки в мускулите и ставите.

При ниски показатели, по преценка на лекуващия ви онколог може да ви бъде направено кръвопреливане. Допълнителните червени клетки в кръвната трансфузия много бързо ще повишат нивото на кислород в белите дробове и ще го разнесат из тялото. Ще се почувствате по-енергични и каквото и да е задъхване ще бъде облекчено. Друг начин за повлияване на анемия, е да се стимулира тялото да произвежда повече кръвни клетки чрез прилагане на медикаменти/ растежен фактор. Те стимулират костният мозък да произвежда нови червени кръвни клетки. Консумирането на храни богати на желязо (например черен дроб, червено месо, риба, яйца, зелени зеленчуци), също може да помогне на хемоглобина ви да остане в норма.

При химиотерапията може да се наблюдава и спадане на броя на тромбоцитите в кръвта. Понижените нива на тромбоцитите водят до разреждане на кръвта и проблеми при кръвосъсирването, а това крие риск от кръвоизлив при нараняване. Ако броят на тромбоцитите в кръвта ви е нисък, може лесно да получите кръвонасядания под кожата, да страдате от кървене от носа или да кървите по-обилно от обикновено от малки порязвания или драскотини. При появата на каквото и да е необяснимо кървене или кръвонасядане, е необходимо незабавно да се свържете с лекаря си.

Може да се наложи да постъпите в болница за преливане на тромбоцити, за да бъдат преодолени тези състояния. Тромбоцитната картина може да бъде коригирана, като се даде по-дълъг период за почивка между вливанията или като се регулират дозите на лекарствата. При ниски нива на тромбоцити, внимавайте за наранявания. Съветваме ви да използвате мека четка за зъби, за да избегнете кървене на венците и електрически бръснач за обезкосмяване. Важно е да знаете, че по време на химиотерапия не трябва да употребявате лекарства, които влияят на тромбоцитите (например аспирин). Необходимо е да се консултирате с вашия лекар/онколог кои лекарства трябва да избягвате.

Косопад

Пълната или частичната загуба на коса може да настъпи като реакция към някои химиотерапевтични лекарства. Този страничен ефект зависи както от лекарството и дозата, така и от индивидуалния отговор на пациента към него.

Други лекарства не причиняват косопад или количеството на загубената коса е толкова малко, че едва се забелязва.

Косопадът обикновено започва до няколко седмици (най-често 2 седмици) след започването на лечението, въпреки че в някои случаи може да бъде и до няколко дни. Окосмяването под мишниците, по тялото и пубисното окосмяване също могат да изчезнат. Някои лекарства предизвикват и загуба на миглите и веждите. Не се притеснявайте, след края на лечението косата, веждите и миглите ще се възстановят.

Обикновено косата започва да се възстановява около 1 до 3 месеца след края на химиотерапията и често са нужни около 6 до 12 месеца, за да се възстанови напълно. Когато новата коса започне да расте, нейната текстура може да бъде по-тънка или по-груба от преди и/или цветът ѝ да бъде различен от преди. Обикновено косата възвръща предишния си вид след няколко години.

За много хора загубата на коса при лечението на рака е нещо повече от промяна във външния вид. То може да бъде емоционално преживяване, засягащо собственото ви възприемане и качество ви на живот. По надолу в тази брошура може да намерите няколко решения за справяне с този страничен ефект.

Система за запазване на косата/ Hypothermia cap

Ако сте на венозно прилагана химиотерапия и решите, че искате да опитате да запазите косата си, можете да използвате система за запазване на косата. Необходимо е предварително да проучите дали тази услуга се предлага от външен доставчик в болницата, в която се лекувате и каква е цената, тъй като разноските за нея не се поемат от НЗОК.

Системата прилича на каска и се поставя върху главата, за да охлажда скалпа. Студът стеснява кръвоносните съдове, намиращи се в кожата на главата, за да достига по-малко количество от лекарството до космените фоликули с цел да ги запази напълно или частично и да предотврати или намали косопада и да доведе до по-бързо възстановяване след края на лечението.

Нейната успеваемост зависи от много фактори, като типа рак и неговия стадий, възрастта, типа коса и нейното състояние, общото ви здравословно състояние и не винаги е гарантирана. Според статистиката на производителите на системата, повече от половината пациенти, преминаващи през лечение с прилагането на тази процедура, не стигат до ползване на перука или кърпи за глава. В много от случаите косата изтънява и става по-рядка и макар че не пада, жените са принудени да носят перука или тюрбан поради лошия естетически вид.

Перука, тюрбан и шал

Можете да изберете да носите перука по време на лечението. През НЗОК на всеки пациент, преминаващ химиотерапия се отпускат средства за закупуване на перука от търговците, сключили договор с касата. Заявлението е електронно и се подава от административния персонал на болницата, в която провеждате терапията. След 7-10 дни по телефона получавате регистрационен номер на одобрението и с него можете да отидете в предпочетения от вас магазин. Имате и възможност за доплащане за по-скъп продукт.

Ако сте решили да носите перука по време на лечението, можете да подстрижете косата си съвсем къса още преди лечението, за да избегнете стреса да виждате падането на цели дълги кичури.

Вместо перука можете да носите и шапка, тюрбан или да си връзвате шал, когато излизате.

Медикаменти

На пазара съществуват и редица медикаменти, които могат да бъдат използвани за предпазване от изтъняване, когато косата не е изчезнала напълно след химиотерапия или подобряване на растежа на косата в тези ситуации. Задължително се консултирайте в вашия медицински онколог, ако решите да приемате такива лекарства.

Грижа за косата след края на химиотерапията

След края на химиотерапията, косата ви ще започне да расте отново. В началото може да е с различна структура от косата ви преди лечението, може дори да расте къдрава, въпреки че по рождение сте с права коса. Можете да започнете да я боядисвате веднага, но използвайте безамонячни, щадящи бои за коса.

Дори, когато медикаментите, които ви вливат не предизвикват косопад, избягвайте процедури като химическо къдрене по време на химиотерапията или до три месеца след това. Ако боядисвате косата си, използвайте безамонячни, щадящи бои за коса.

Проблеми с храненето и храносмилането

Някои химиотерапевтични лекарства могат да предизвикат гадене или повръщане, които могат да бъдат повлияни и контролирани чрез предмедикаментозно лечение или с лекарства, които вашият лекар може да ви предпише.

Някои химиотерапевтични лекарства могат да засегнат вътрешната повърхност на храносмилателната система и това може да причини диария за няколко дни. Ако се изхождате повече от три или четири пъти дневно и изпражненията ви са меки или течни, трябва да вземете мерки незабавно, за да не се обезводните.

Други химиотерапевтични лекарства (или лекарства, давани за контролиране на странични ефекти като гадене) могат да причинят запек. При запек можете да използвате разхлабващи препарати, но след консултация с лекар.

Химиотерапията може да предизвика промяна във вкуса - храната може започне да ви се струва по-солена, по-горчива или с метален вкус. Това е временен страничен ефект и нормалният ви вкус ще се възвърне, след като химиотерапевтичното лечение приключи.

Ето как могат да бъдат облекчени страничните ефекти:

 • Яжте често и по малко през целия ден
 • Дъвчете храната добре
 • Приемете малко храна няколко часа преди вливането на химиотерапията
 • Избягвайте пържени, тлъсти храни и такива със силна миризма
 • Приемайте храната студена или топла ако от миризмата на гореща храна ви се гади
 • Пийте много течности бавно на много малки глътки
 • Избягвайте напълването на стомаха с течност преди хранене
 • Избягвайте храните, от които ви прилошава
 • Някои нетрадиционни терапевтични подходи (като хомеопатия или акупунктура) могат да помогнат
 • Някои отвари от билки и корени също могат да облекчат чувството на гадене (например отвара от корен на джинджифил), но задължително предварително обсъдете с вашия медицински онколог
 • Попитайте лекаря си за симптоматично лечение

Въздействие върху лигавицата

Някои химиотерапевтични лекарства могат да причинят разраняване на лигавицата в устната кухина с последващо образуване на язви (афти) в устата. Това обикновено се случва от 5 до 10 дни след приемане на лекарствата и изчезва в рамките на три до четири седмици. Това състояние може силно да влоши качеството ви на живот.

 • Поддържайте висока устна хигиена - почиствайте зъбите или зъбните протези внимателно всяка сутрин, вечер и след всяко хранене.
 • Използвайте четка за зъби с меки влакна или детска четка за зъби.
 • Ако пастата за зъби щипе или миенето на зъбите ви причинява гадене, опитайте да използвате течност за промиване на устата (някои течности за уста са силни, не забравяйте да ги разредите с вода) или една чаена лъжица сода бикарбонат, разтворена в чаша топла вода.
 • Поддържайте устните си хидратирани, като използвате балсам за устни.
 • Избягвайте алкохол, тютюн, люти подправки, чесън, лук, оцет и солена храна, кисели питиета като сок от портокал и грейпфрут. Те могат да раздразнят устата ви.
 • Опитайте да пиете 1 - 2 литра течност на ден (вода, чай, леко кафе и меки напитки като ябълков сок), за да не ви изсъхва устата.
 • Споделете с вашия лекар, ако имате язви в устата, той може да ви предпише лекарства за подпомагане на заздравяването на язвите и изчистване на инфекцията.
 • Някои от жените, посещаващи фондация „Една от 8“, споделят, че гаргара с отвара от смрадлика (позната още като тетра) в някои случаи временно облекчава състоянието.

Въздействие върху кожата и ноктите

Някои химиотерапевтични лекарства могат да засегнат кожата ви, като причинят сухота, обезцветяване, обриви. Те могат да направят кожата ви по-чувствителна на слънчева светлина по време, а и след лечението.

Ноктите ви могат да растат по-бавно и може да забележите бели линии, появяващи се по дължината им. Възможно е да станат по-чупливи и люспести. Понякога формата или цветът на ноктите могат да се променят и те да станат по-тъмни или по-бледи.

Можете да обсъдите тези ефекти с вашия онколог или да потърсите консултация с дерматолог, който работи с онкологични пациенти.

Ако изпитвате сърбеж, сухота, зачервяване, обриви и лющене на кожата:

 • Използвайте слънцезащитни продукти и не се излагайте на слънце трайно.
 • По време на терапията избягвайте и да се къпете в хлорирана вода, тъй като това може да засили чувството за сухота.
 • Избягвайте използването на гореща вода при къпане.
 • Взимайте вана с колоидно овесено брашно, което добавяте към водата, когато ви сърби цялото тяло.
 • След къпане се подсушавайте с потупващи движения (а не с търкане).
 • Мийте се с мек, овлажняващ сапун.
 • Нанасяйте крем или лосион, докато кожата ви е още влажна след измиване. Информирайте вашия лекар, ако това не помага.
 • Не използвайте парфюми, одеколони или афтършейв, съдържащи алкохол
 • Почиствайте кожата на лицето и я хидратирайте
 • Избягвайте директна слънчева светлина. Не стойте на слънце между 10:00 и 16:00 ч. Това е времето, когато слънцето е най-силно. Не използвайте солариум.
 • Използвайте слънцезащитен лосион с висок SPF (фактор на защита на кожата)
 • Поддържайте устните си овлажнени с балсам за устни с SPF 15 или по-висок

При проблеми с ноктите:

 • Носете ръкавици, когато миете съдове, работите в градината или почиствате дома си
 • Използвайте продукти за заздравяване на ноктите
 • Уведомете вашия лекар или медицинска сестра, ако кожичките около ноктите ви са зачервени и болезнени

Въздействие върху нервната система и мускулите

Някои химиотерапевтични лекарства могат да засегнат периферната нервна система. Състоянието е известно като периферна невропатия. То се характеризира с усещане за мравучкане, боцкане или безчувственост в горните и долните крайници. Можете да изпитвате и скованост на пръстите на ръцете и краката, както и парене, мускулна слабост, изтръпване, безчувственост. В редки случаи, може да има загуба на равновесие, затруднение при хващане на предмети, болки в ставите.

Ако започнете да изпитвате някои от тези усещания, известете лекаря си. Обикновено, състоянието постепенно отшумява след края на химиотерапевтичното лечение. В някои случаи обаче то е по-тежко и може да се стигне до постоянна увреда на нервите. Вашият лекар ще проследи отблизо състоянието ви, тъй като може да се наложи промяна в химиотерапевтичното лекарство, ако проблемът се задълбочава.

Някои лекарства могат да предизвикат чувство на тревожност и безпокойство, световъртеж, безсъние или главоболие. Някои хора също така намират, че е трудно да се концентрират.

Ако имате, който и да е от тези странични ефекти, съобщете на вашия лекар, тъй като има лекарства, които биха могли да се приложат за облекчаване на състоянието.

Някои химиотерапевтични лекарства могат да причинят нарушения в слуха и/или шум в ушите (тинитус). Тези странични ефекти могат да изчезнат след известно време, но могат и да останат трайни.

Задължително споделете с вашия лекар ако са настъпили промени в слуха ви, по време или след лечението. Съществуват медикаменти за симптоматично лечение, които той може да ви предпише, за да подобри състоянието ви.

Въздействие върху чувствата и емоциите

Много хора установяват, че заболяването от рак, нуждата от химиотерапия и ефектът, който те заедно могат да имат върху живота им, може понякога да предизвикат тревожност, страх или потиснатост. Често тези чувства могат да бъдат засилени от нещо, което изглежда тривиално, като необходимостта да променят своята ежедневна рутина, за да отговорят на изискванията на лечението, страничните ефекти от терапията.

Ако вие действително се чувствате потиснати или обезпокоени поради каквато и да е причина, е важно да знаете, че не сте сами. Вие можете да се уверите, че много хора с рак са се чувствали като вас в определен период по време на лечението и, че като тях, можете да се справите с чувствата на страх или обезсърчение.ю

Много пациенти с онкологични заболявания се страхуват от бъдещето и какво ще им донесе то. Някои не разбират какво се случва с тяхното тяло и се опасяват от възможните ефекти на болестта или лечението. Веднъж след като сте идентифицирали защо се чувствате потиснати, може да започнете да предприемате действия. Информираността може да помогне да преодолеете страха.

Вашето емоционално благополучие е толкова важно, колкото и физическото ви здраве.

Всеки човек се нуждае от известна подкрепа по време на трудни периоди. Не е нужно да преминавате през всичко това сами. Споделяйте. Ако чувствате, че настроенията на потиснатост вземат връх, потърсете професионална помощ от психолог. Във фондация Една от 8 нашият психолог, жена, също преминала лечение за рак на гърдата, напълно безплатно ще ви предложи подкрепа през този труден период. Можете да се запишете и в нашите групи за взаимопомощ или просто да дойдете до Фондация „Една от 8“, за да намерите подкрепа и приятели.

Ако намирате за особено трудно да преодолеете периода на депресия, вашият лекар може да ви насочи за консултация с психиатър, който да предложи кратък курс с един от многото съществуващи успокоителни медикаменти или антидепресанти и да ви насочи към разговори с психолог, с който да обсъждате чувствата си, опасенията си, физичните симптоми и ефектът им върху ежедневието ви.

Психологическо лечение. Това лечение се извършва от психолози или психиатри. Те помагат на пациента да преодолее препятствията, да развие увереност и да преобразува негативните мисли. Терапията може да бъде индивидуална, групова или семейна. Психиатрите са лекари, които предписват медикаменти за лечението на депресията.

Медикаментозно лечение. Различни видове антидепресанти могат да бъдат подходящи за депресия. Вашият лекар ще избере най-подходящото лекарство въз основа на вашите нужди, възможните странични ефекти, други лекарства, които взимате и вашата медицинска история. Важно е да споделите с лекаря за всички медикаменти и хранителни добавки, които приемате, защото някои от тях могат да имат взаимодействия с антидепресантите.

Въздействие върху фертилитета

Въпреки че химиотерапията може да намали плодовитостта, зачеването по време на химиотерапия е напълно е възможно. Въпреки това е препоръчително да се избягва забременяване по време на химиотерапия поради възможността от увреждане на плода от лекарствата.

Ако приемате противозачатъчни, имайте предвид, че страничните ефекти от химиотерапията, като гадене и диария, могат да ги направят по-малко ефективни. Използвайте механични контрацептиви.

За съжаление някои видове химиотерапевтично лечение могат да причинят безплодие.

Ако искате да имате деца след като приключите лечение, от изключителна важност е да обсъдите това с вашия онколог и със специалист по асистирана репродукция още преди започване на терапията. Така ще можете да научите повече за възможности като замразяване на яйцеклетки/материал, криоконсервация на ембрион и т.н.

При хормонозависимите тумори обикновено се назначава допълнителна хормонална терапия след приключване на химиотерапията. В тези случай трябва задължително да обсъдите с вашия лекуващ лекар онколог възможностите за забременяване и раждане при вас.

При една от три жени след спиране на лечението, яйчниците започват отново да образуват яйцеклетки и менструалният цикъл се възстановява.

Обикновено колкото по-млада сте, толкова по-голяма е вероятността да имате отново нормални менструални периоди и все още да можете да имате деца след като химиотерапията е приключила.

Ако сте била бременна преди вашето заболяване да бъде диагностицирано и вашата химиотерапия започне, е много важно да обсъдите с лекаря съображенията за и против продължаване на бременността. Понякога е възможно да се забави започването на химиотерапията до момента на раждане на бебето, в зависимост от вида на рак, който имате, степента на болестта, колко напреднала е бременността и конкретната химиотерапия, на която ще бъдете подложена. Трябва да се уверите, че сте напълно наясно с всички рискове и алтернативи преди вземането на конкретни решения.

При мъжете някои химиотерапевтични лекарства няма изобщо да имат ефект върху плодовитостта, но други могат да намалят броя на образуваните сперматозоиди и да засегнат тяхната способност да достигат и оплождат женската яйцеклетка. За съжаление това означава, че повече няма да можете да станете баща на собствени деца. Все пак ще можете да получавате ерекция и да имате оргазъм, както преди да започнете лечението си.

Ако все още имате планове за деца, преди да започнете химиотерапия, можете да съхраните в семенна банка семенна течност.

При някои мъже сперматозоидите се връщат към нормалните нива и тяхната плодовитост се възвръща. Понякога може да отнеме няколко години преди това да стане. Вашият лекар ще може да направи преброяване на сперматозоидите, когато лечението приключи, за да провери вашата плодовитост.

Страхът от безплодие може да даде сериозно отражение и върху емоционалното ви състояние.

Възможно е да изпитате чувството на загуба, а това може да бъде много болезнено и разстройващо за хора от всички възрасти. Понякога чувството може да бъде сякаш сте загубили част от себе си. Поради това, че не можете да имате деца, може да се чувствате по-малко мъж или по-малко жена.

Важно е да отделите време да разберете и приемете емоционалната страна на ситуацията и да потърсите подкрепа от близките си и специалисти по психология. Разговорите с партньора могат да помогнат да се разберат общите чувства и да се намерят начини за справяне заедно. Също така, важно е да помислите и обсъдите с партньора си алтернативни начини на родителство, като приемане на дете, осиновяване, сурогатно майчинство или изкуствено оплождане с донорска яйцеклетка/сперма. Не съществува правилна или неправилна реакция за приемането на такава перспектива. Съществува само един начин и това е – вашият начин. Най-важното е да останете в хармония със себе си и да изградите пълноценен и щастлив живот, независимо от това дали ще родите собствено дете, ще осиновите или ще намерите пълнота в живота извън родителството. Ситуации, при които незабавно да се свържете с вашия онколог.

Ситуации, при които незабавно трябва да се обърнете за специализирана помощ без да чакате деня за преглед:

 • Повишаване на температура над 38 градуса
 • Кръвотечение, което не можете да овладеете (от носа, венците, влагалището, при изхождане по голяма нужда и т.н.)
 • Поява на кръвонасядания по кожата
 • Кръв в урината и изпражненията (катранено черни изпражнения)
 • Храчки с цвят на утайка от кафе или кърваво червени
 • Обрив по тялото
 • Болка и зачервяване на вената, в която са вливани лекарствата при последната химиотерапия
 • Затруднение при дишане, което не е съществувало по-рано или по-тежко затруднено дишане
 • Болка в гръдната кухина, преминаваща към ръката
 • Тежка диария
 • Тежък запек (повече от 3 дни не успявате да се изходите и не отделяте газове)
 • Рани в устата, които правят приемането на храна и преглъщането ѝ невъзможни
 • Мигновено възникнала скованост, раздвоено виждане, нарушение на движението, загуба на съзнание

КАК ДА ПРОДЪЛЖИМ ЖИВОТА СИ?

Социален живот и пътувания

Въпреки че химиотерапията може да предизвика неприятни странични ефекти, някои хора все пак успяват да водят почти нормален живот по време на лечение. Химиотерапията може да ви накара да се чувствате и по-добре, защото ще облекчи симптоматиката на рак. Дори ако се чувствате неразположени по време на курса на лечение, е възможно да установите, че се възстановявате бързо между отделните терапевтични курсове и можете отново да се заемете с обичайните си дейности. Може да се окаже по силите ви да ходите на работа и да продължите със социалните си дейности както обикновено, но е възможно да имате нужда от почивки по време на деня или съкращаване на работното ви време.

Някои хора се чувстват уморени по време на химиотерапия. Това е напълно нормално и може да бъде причинено от самите лекарства и борбата на тялото с болестта или може просто да бъде вследствие на лош сън. За някого, за когото е нормално да е изпълнен с много енергия, чувството на умора през цялото време може да действа много отчайващо и трудно за преодоляване.

Опитайте се да намалите ненужните дейности и помолете семейството си или приятели да ви помогнат с дейности като пазаруване и домашна работа. Важно е да не се борите с умората си. Дайте си време за почивка и ако все още работите, уверете се дали е възможно да намалите работното си време, докато сте подложени на лечение. Ако имате трудности със заспиването, общопрактикуващият лекар може да ви предпише някакви леки сънотворни таблетки.

Докато ви се прилага химиотерапия, можете да установите, че не можете да извършвате някои от нещата, които преди сте смятали за даденост. Въпреки това не трябва да спирате напълно социалния си живот. В зависимост от това колко добре се чувствате, не съществува причина да спрете да излизате или посещавате приятели, особено ако планирате предварително социалните си срещи. Например, ако имате излизане вечерта, можете да се уверите, че сте почивали много през деня така, че да съберете много енергия. Ако планирате да излезете за закуска, обед или вечеря, добре е да вземете таблетки против повръщане преди да отидете и внимателно да изберете храна от менюто.

Ако наближава важно социално събитие (като сватба), обсъдете с вашия лекар дали лечението може да бъде променено така, че да се чувствате колкото може по-добре за събитието. Ако отивате в чужбина за празниците, е важно да запомните, че докато сте подложени на химиотерапия, не трябва да ви се прилага каквато и да е от ваксините с „жив вирус“. Те включват ваксини срещу полиомиелит, морбили, рубеола, БЦЖ ваксина (срещу туберкулоза), ваксина срещу жълта треска и тиф. Съществуват, при все това, ваксини, които можете да приемате при необходимост. Обсъдете се вашия лекар, ако пътувате в държава със специални изисквания за ваксинация.

Понякога хората, които имат или са имали онкологично заболяване, могат да установят, че е трудно да им бъде направена застраховка за пътуване, ако им предстои такова извън страната.

Интимни контакти и полов живот

Някои хора преминават през периода на химиотерапия без това да се отрази на техния полов живот. Същевременно други намират, че техните интимни отношения са се променили по някакъв начин в следствие на лечението. Настъпващите промени са временни и не би трябвало да имат дългосрочен ефект. Например може да има периоди от време, през които просто се чувствате прекалено уморени или може би не достатъчно силни за нивото на физическа активност, с която сте свикнали по време на секс. Ако лечението е причина да ви прилошава, може изобщо да нямата сексуално желание за известно време. Безпокойството може също да е фактор за спирането на половия живот.

Не съществува медицинска причина да спрете да правите секс по което и да е време на вашия курс на химиотерапия. Напълно безопасно е и самите химиотерапевтични лекарства няма да имат дългосрочни физически ефекти върху способността да бъдете сексуално активни и да изпитвате удоволствие от това. Каквито и да са промените във вашия полов живот, малко вероятно е да продължат дълго.

Жени, чиято химиотерапия е довела до химическа кастрация и ги е въвела в ранна менопауза, могат да изпитат симптоми, обикновено свързани с менопаузата, които да включва сухота на влагалището и намален интерес към секса заради неприятното усещане. В случай, че това се случва при вас можете да ползвате локални лубриканти, за да намалите дискомфорта и отново да имате пълноценно интимно общуване с вашия партньор.

Смята се, че химиотерапевтичните лекарства не могат да преминат в семенната течност или във вагиналните течности. При все това за хората, които се подлагат на химиотерапия, повечето лекари съветват използване на кондоми по време на сексуална активност до няколко дни след края на лечението. Това цели предотвратяване на възможни проблеми при техния партньор.

Преодоляването на какъвто и да е проблем, сексуален или друг, може да изглежда като трудна битка, когато едновременно се опитвате да приемете диагнозата и да се справите с химиотерапията. Помнете, че повечето странични ефекти на химиотерапията, които могат да се отразят на половия ви живот като умора или гадене, постепенно ще отшумят веднага след като лечението ви приключи.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И КАК И КОГА МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ТЯХ?

Изследването на нови начини за лечение на рак продължава без прекъсване и сега. Одобрението на новите лекарства е дълъг и сложен процес и понякога отнема години. Чрез така наречените клинични проучвания подходящите пациенти могат да имат достъп до тези лекарства още във фазата на проучване напълно безплатно.

Когато се разработва ново лечение, то преминава през различни етапи на оценка. В началото то се изследва в лаборатория и се тества върху ракови клетки в епруветка. Ако лечението покаже, че може да е полезно в раковата терапия, то ще бъде приложено на пациенти в така наречените клинични проучвания преди да бъде включено в стандартното лечение на рака и разхода за него да бъде покрит от НЗОК.

Ако сте подходящ за даденото лечение, може да бъдете включен в клиничното му проучване и това да се окаже лекарството, което ще доведе до ремисия във вашия случай.

Клиничните проучвания дават достъп до иновативни терапии и се извършват при интензивно наблюдение в международни лаборатории и медицински центрове и при гарантирано спазване на международните стандарти за съответното заболяване.

Обсъдете с вашия медицински онколог дали в момента тече клинично проучване на медикамент показан за вашия вид тумор и дали и как можете да се включите в него. Поискайте да ви бъдат обяснени всички ползи и рискове.

Имa мнoгo paзлични нaчини зa cпpaвянe, както с трудните моменти, през които преминавате по време на вашето лечение, така и с eмoциите, които могат да ви връхлетят. Ние, екипът на Една от 8, сме на разположение да ви подкрепим и да ви дадем информация, базирана на личния ни опит с диагнозата и на дългогодишния ни професионален опит.

Заповядайте в Клуба на Една от 8 или се свържете с нас, за да си запишете час за консултация.

Разгледайте другите ресурси

Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето изживяване. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките.