1
Иконка за болка в зърното на гърдата

Чести симптоми

Подутина в гърдата

Промяна в размерите и формата на гърдата

Подуване или оток в подмишницата

Хлътнало зърно

Коричка на зърното

Необичаен секрет от зърната

Изпъкнала вена

„Портокалова кожа“

Уплътнение по кожата на гърдата или в самата нея, и/ или загрубяване на кожата

Зачервена кожа или парене

Твърда бучка

Вдлъбнатина

Болка или дискомфорт в гърдата, които не преминават

2
Иконка за лекар

Личен лекар

При поява на някои от тези или други симптоми, е задължително да се обърнете към вашия личен лекар. При съмнение за наличие на болестен процес в гърдата, той издава направление за консултация със специалист. Стойността на прегледа и изследванията, които ще насрочи специалистът, е изцяло поета от НЗОК и за пациента е безплатно, като се заплаща само потребителска такса.

Лекар от женски пол в розова престилка
3
Иконка на гърди с ръка пред тях

Специалист

Според нормативната уредба, специалистите, към които следва да ви насочи личният лекар, са акушер-гинеколог и хирург. Специалистът ще изслуша оплакванията ви, ще направи обстоен преглед на гърдите ви с палпация (опипване на кожата и структурата на гърдите, лимфните възли, разположени в двете аксили/подмишници и съседни зони/). Ще направи образно изследване с ехограф. Възможно е да ви насочи към допълнителни образни изследвания с мамограф или ядрено магнитен резонанс за по-голяма информативност на данните.

4
Иконка за ЯМР

Образни изследвания

Извършват се със специална апаратура, при която се правят образи на съответния орган/част от тялото/ – в случая на гърдата. Те показват на лекаря-специалист наличие/ отсъствие на доброкачествено или злокачествено образувание. Методът за образна диагностика се определя от специалиста, според спецификата на вашия случай.

Ехография

Ехографията, наричана още ултразвук или ултрасонография, е метод за образно изследване, при който изображенията се получават чрез звукови вълни. Ехографията на гърди е неинвазивен и безопасен метод за диагностика.

Мамография

Рентгенологичен метод, който използва ниски дози радиация за изобразяване на гърдите и евентуалните промени. Всяка една от гърдите се поставя върху машината и се притиска леко от две повърхности, за да се получи по-добър образ. Ако резултатите не са достатъчно информативни, може да бъдете насочени към допълнителни образни изследвания.

ЯМР

Ядрено магнитен резонанс се прави най-често в два случая – при пациенти с висок риск от развитие на рак на гърдата (обикновено носители на генна мутация BRACA1, BRACA2), при откриване на находка, суспектна за злокачествен процес в търсене на още по-ясен образ, размер, локализация, структура на образуванието, засягане на прилежаща тъкан. ЯМР се прави със специална приставка и използване на контрастно вещество.

РЕТ/СТ Скенер

Комбиниран образен метод, съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване, позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография (скенер). Обикновено се прави при наличие на злокачествен процес, за изясняване наличие/отсъствие на далечни метастази с цел стадиране на заболяването. Изследването се провежда с радиоактивен изотоп.

5
Иконка за биопсия на гърдата

Видове биопсия

Специалистът насочва за проследяване или уточняване вида на находката чрез биопсия:

Тънкоиглена биопсия

През кожата в засегнатия участък се прониква с много тънка инжекционна игла и чрез създаване на вакуум се засмукват клетки. Материалът се изследва за наличие на патологични процеси.

КОР/дебелоиглена биопсия

Със специално устройство (снабдено с широка игла) се прониква в засегнатия участък и от образуванието се взима малко парче тъкан за изследване. Методът е предпочитан за доказване на типа на тумора и е решаващ за избора на лечение. КОР биопсията позволява извършването на хистологично изследване, което дава информация за хормонален и HER-2 туморен статус и KI67. Изследването се извършва под ехографско наблюдение след прилагане на местна упойка. В някои болници КОР биопсията е покрита по здравна каса.

Хирургична биопсия

Извършва се в болнични заведения под местна или обща анестезия, като от засегнатата зона се взема материал за изследване или се изважда цялото образувание.

6
Иконка на микроскоп

Лабораторни изследвания

В лаборатория патоанатом ще обработи и изследва материала/тъканта, взет от вашето тяло и след като направи нужните изследвания, ще излезе със становище - патологичен/имунохистохимичен резултат.

Малигнени (злокачествени) тумори

Раковите клетки се отличават от нормалните клетки по това, че тяхното разрастване не подлежи на контрол от страна на организма, растат бързо, нямат капсула, силно инвазивни са и се разпространяват в останалите части на тялото (метастазират). В случай, че вече е известен типът на вашия тумор и неговите характеристики (направени са всички нужни патологични, имунохистохимични, образни и други изследвания), потърсете консултация с медицински онколог.

Бенигнени (доброкачествени) тумори

Те нарастват бавно и остават в рамките на органа, където са възникнали. Клетките им не се разпространяват по кръвен или лимфен път. Те са добре отграничени от околната тъкан - капсулирани. При нужда се отстраняват и много рядко рецидивират. Доброкачествените тумори в гърдата най-често са фиброаденоми, но могат да бъдат и липоми, аденолипоми и др. Резултатите от изследването е добре да бъдат споделени с вашия личен лекар.

При доказан рак на гърдата
Иконка на лекар с розова панделка на престилката

Среща с онколог

При доказана диагноза за злокачествено заболяване, следва среща с медицински онколог за планиране на лечение. Той ще насрочи комисия от мултидисциплинарен екип, която ще се запознае с вашия случай и ще започне работа по изготвяне план на лечение. При необходимост от допълнителни изследвания, като генетична мутация и други, ще бъдете насочени за провеждането им.

Иконка за ДНК

Съмнение за генетична мутация

Около 5-10% от всички новодиагностицирани случаи на рак на гърдата са свързани с генетични мутации, предадени по наследство. Ако вашият онколог има съмнения, че ракът ви може да е наследствено обусловен, ще ви насочи за провеждане на изследвания за установяване на генетична мутация. При ново диагностицирани пациенти с рак на гърдата, доказването на BRCA 1/ BRCA 2 мутация ще е от ключово значение при изготвянето на план за лечение и по-нататъшно проследяване.

Ионка за бременност

Запазване на фертилитета

В случай на риск, лечението, което предстои да наруши репродуктивните функции при пациенти, които желаят да имат биологични деца, е желателно те да направят консултация със специалист по асистирана репродукция. Така ще можете да научите повече за възможности като замразяване на яйцеклетки/материал, криоконсервация на ембрион и пр. Препоръчваме ви да поговорите по темата за зачеване и раждане на деца и с вашия медицински онколог, който също може да вземе предвид вашите желания и да ви предложи варианти за запазване на вашите репродуктивни функции, в случаите, в които това е възможно и не би компрометирало лечението ви.

Иконка за списък

Избор на план за лечение

След като обсъди всички терапевтични възможности, онкологичната комисия ще излезе с план за лечение. Вашето лечение ще зависи основно от няколко фактора: вида тумор, стадия, в който е открито вашето заболяване, наличие/ отсъствие на генетични мутации и общото здравословно състояние, в което се намирате. Ако имате съмнения, колебания или въпроси относно предложения ви план за лечение, сега е времето да ги обсъдите с вашия медицински онколог и/или да потърсите второ мнение.
Планът ви за лечение може да включва част или всички от изброените по-долу стъпки, като последователността им се определя от мултидисциплинарен екип.

Иконка за система/банка

Стандартна химиотерапия

Традиционната или стандартната химиотерапия използва цитотоксини и цитостатици за унищожаването на туморните клетки и подтискане на тяхното делене. Съществуват много различни химиотерапевтични лекарства, като някои от тях се дават самостоятелно, други в комбинация.В Република България химиотерапията се провежда в болнични условия по клинична пътека, финансирана от Националната здравноосигурителна каса.Процедурата може да се приложи с цел пълно излекуване на пациента, облекчаване на състоянието и клиничната симптоматика, предотвратяване метастазирането (разрастването и спиране или забавяне на растежа му).

Предоперативна (неоадювантна) химиотерапия

В някои случаи лечение с химиотерапия, HER2 таргетна терапия и хормонална терапия, може да бъде дадено преди операция на гърдата. Този вид терапия най-често се прилага с цел намаляване размера на тумора и преминаване към органосъхраняваща операция, вместо мастектомия, а в случаите на локално авансирал рак на гърдата - за намаляване размера на тумора в гърдата и/или лимфните възли с цел по-лесното му отстраняване.

Следоперативна (адювантна) химиотерапия

Химиотерапия, която се прилага след операция на гърдата и преди лъчетерапия. Адювантната терапия обикновено се назначава при пациенти в ранен стадий на рак на гърдата, за да се намали рискът от рецидив и има за цел да унищожи дори единични туморни клетки, които е възможно да са останали в организма след операцията. Тези клетки са твърде малки, за да се видят на образно изследване или да бъдат регистрирани с лабораторни тестове.

Иконка за хирургичен нож

Операция

Има различни видове операции при рак на гърдата. Видът операция ще зависи от: размера на тумора, местоположението на тумора в гърдата, размера на гърдата, личните желания и предпочитания на пациента. Най-общо видовете операции за рак на гърдата се делят на:
Органосъхраняваща – лумпектомия, квадрантектомия. Тя се прави с цел отстраняване на тумора.
Операция за премахване на гърдата – мастектомия. При извършване на мастектомия съществува опция за реконструкция на гърдата. Тя може да бъде направена едноетапно/едновременно с онкологичната операция или отложено – след пълното ви възстановяване от терапии и настъпването на ремисия. Обсъдете възможностите с вашия лекуващ лекар. Преди избора на конкретен вид операция, лекарският екип ще направи проверка на сентинелен лимфен възел или аксиларни лимфни възли за наличие/отсъствие на метастази. В зависимост от резултата, може да се наложи изборът на операция да включва и отстраняването на няколко лимфни възли или аксиларна лимфна дисекция (отстраняването на всички лимфни възли под мишницата).

Иконка за таргетна терапия

Имунотерапия

Имунотерапията е сравнително нов и развиващ се метод за лечение на онкологични заболявания. Имунотерапията помага на имунната система да разпознае туморните клетки и да ги унищожи. Тъй като не всички видове тумори се повлияват от досега прилаганата имунотерапия, вашият лекар ще прецени дали сте подходящи за такъв вид терапия и в кой етап от вашето лечение тя трябва да бъде приложена.

Иконка за лекарства и хапчета

Хормонална терапия

Хормоналната терапия /ендокринна терапия/ се използва при пациенти с карцином на гърдата, при които след имунохистохимично изследване се установи, че туморът е естроген (ER) и/или прогестерон (PR) позитивен, или казано по друг начин, чувствителен на тези хормони. При тези пациенти един от двата хормона или и двата имат пряко отношение към развитието и образуването на конкретния тумор или метастаза. Терапията, която ще бъде предложена за лечение, ще зависи от факта, дали жената е в пред менопауза, или след менопауза. Хормоналната терапия е много ценна в лечението и контрола на заболявания като рак на гърдата.

Иконка за хапчета

Таргетна терапия

Таргетната /прицелна/ терапия отново е свързана с различни особености на тумора, които стават известни след конкретни патологични изследвания. Това е медикаментозна терапия, която обаче се различава от стандартната химиотерапия. Тази терапия има за цел да спре растежа на туморните клетки, като таргетира конкретни гени и протеини, за които туморът показва чувствителност. Често таргетната терапия се комбинира с традиционна химиотерапия.

Иконка за лазер

Лъчетерапия

Лъчетерапията /радиотерапия/ е локален метод за лечение и защита на засегнат от тумор участък от тялото. Този вид терапия използва йонизираща радиация, която се прилага на пациента чрез т.нар. линейни ускорители. Планът за лъчетерапия се изготвя индивидуално за всеки пациент след провеждане на нужните изследвания и изчисления от страна на специалисти-физици. При пациенти с рак на гърдата, периодът на този вид лечение продължава около 25 дни, като се провежда всеки ден от понеделник до петък. Този тип терапия се прилага, както с цел лечение и превенция, така и като палиативна грижа при пациенти в напреднал стадий на заболяването.

Пет жени от екипа на Една от 8, облечени с розови тениски.

Имате нужда просто да поговорите с някого?

Ние осигуряваме нужната подкрепа и вдъхваме надежда на хората, докоснати от рака на гърдата.

Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето изживяване. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките.